Описание

Добре дошли в Neitropia Clinic!

 

 

Пациенти на клиниката са лица от -9 месеца до 109+ години.

Прегледа започва с вашето настоящо състояние. Анализ на наличната медицинска документация, обзорни и лабораторни изследвания.

 

Втори етап е холистичният анализ. Установяване нивото на здраве на физическо, емоционално, ментално и психично равнище.

 

Последва изготвяне на вашия персонален терапевтичен план: 

 

 • Вътрешна Болести
 • Хомеопатия
 • Оннури Су-Джок Терапия
 • Оннури Туист Терапия
 • Оннури Аурикуларна Терапия
 • Мануални-тяло базирани Терапии, Неуротерапия
 • Енергийни -тяло базирани терапии
 • ТКМ
 • Транскраниална Електростимулация Терапия/ТЕС/
 • коМра делта серия лазер Терапия
 • Тракционна Декомпресия на Гръбначен стълб Медитрак
 • Кинезиотайпинг
 • Сонодинамична Терапия /SDT/
 • Фотодинамична Терапия /PDT/
 • Biofield Viewer
 • Имунотерапия Gc-MAF Макрофаги Активация
 • Хомотоксикология Терапия
 • Вит. С Терапия
 • Фито Терапия
 • и др.

Благодаря ви за доверието!

Neitropia 2018