За нас

 

Център за Психично Здраве ЕООД - гр. Пловдив е специализирано лечебно заведение, което има предмет на дейност:

 

  • Активно издирване, диагностициране и амбулаторно проследяване на възрастни и деца с психични заболявания
  • Лечение, рехабилитация и ресоциализация на болни с остри и хронични психични разстройства
  • Здравно-просветна дейност (промоция и профилактика на психично здраве)
  • Експертна оценка на временна и трайна неработоспособност
  • Настаняване на лечение по Закона за здравето и НПК на пациенти с високорисково и обществено опасно поведение
  • Психологично и социално- правно консултиране на лица с психични разстройства и техните близки
  • Логопедично консултиране и лечение на деца и възрастни с говорни проблеми
  • Осигуряване на медико-консултативна дейност за лечебните заведения в областта и за домовете за социални грижи
  • Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура
  • Научна и учебна дейност

Центърът разполага с квалифицирани психиатри, медицински сестри, психолози, социални работници и логопед. Прегледите и лечението са безплатни, независимо от взаимоосигурителния статус на гражданите, без направление от личен лекар. Достъпът за консултации и приемане е непрекъснат, денонощен. Диспансеризацията не е задължителна и се осъществява само с информираното съгласие на пациентите, с изключение на случаите, предвидени по закон.