Последователи
д-р Иван Попов
д-р Иван Попов
Вътрешни болести
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве
д-р Антоанета  Кацарска
д-р Антоанета Кацарска
Медицинска онкология
д-р Симон Аждерян
д-р Симон Аждерян
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Миглена Иванова Маркова
д-р Миглена Иванова Маркова
Физикална и рехабилитационна медицина