За нас

Фирма NEW WAY 2012 Ltd. е специализирана в организиране на събития и управление на мероприятия. Дългогодишният ни професионален опит в конферентния и бизнес туризъм се дължи на споделените ценности на фирмата, така важни за успеха на всяка организация. Ние държим на лоялност, коректност, диалогичност,  зачитане мнението и добрите идеи на всеки един член на екипа, персонално внимание и отношение към клиента, добра информираност, опит и творчески подход към всяко събитие. Можем да бъдем ваш добър бизнес партньор, който да отговори на всички ваши изисквания при организиране на конференция, конгрес, семинар, тийм билдинг, експо, корпоративно събитие или тържество.