За нас

Фебуксостат Фармасайънс  таблетки   се използват за лечение на подагра, която е свързана с излишък на химическо вещество, наречено пикочна киселина (урат) в организма. Количеството пикочна киселина се натрупва в кръвта и може да стане прекалено голямо, за да остане разтворимо. Образуват  се уратни кристали в или около ставите и бъбреците. Тези кристали могат да причинят внезапна, силна болка, зачервяване, затопляне и подуване на ставата (известно като подагрозен пристъп). Ако не се лекува, в или около ставите могат да се образуват по-големи отлагания, наречени тофи. Тези тофи могат да причинят увреждане на ставите и костите.

Практически аспекти на терапията при подагра и хиперурикемия
Практически аспекти на терапията при подагра и хиперурикемия

  Пациентите с подагра или хиперурикемия често попадат при различни специалисти, а в много от мал...

Лечение на хронична подагра с тофи (ВИДЕО)
Лечение на хронична подагра с тофи (ВИДЕО)

Хронична подагра с тофи се развива около десетина години след първата подагрозна криза. Тофите се...

Публикации

Практически аспекти на терапията при подагра и хиперурикемия
Практически аспекти на терапията при подагра и хипер...
Публикация
Лечение на хронична подагра с тофи (ВИДЕО)
Лечение на хронична подагра с тофи (ВИДЕО)
Публикация