За нас

Аптеката се намира на приземния етаж в сградата на Студентска поликлиника в София.  Разполага и със специално оборудвано асистентско помещение за приготвяне на всички видове лекарствени продукти ,,Ex tempore''.