Псориатричен артрит
Псориатричен артрит

Описание

Псориатичен артрит е хроничен възпалителен артрит, придружен с псориазис

Псориатичният артрит е хроничен възпалителен артрит, който е придружен с псориазис. Това е автоимунно, възпалително заболяване, засягащо кожата и ставите.

Псориатичният артрит може да доведе до значителна болка и разрушаване на ставите. Възпалението засяга различни мускулно-скелетни структури, включително аксиалния (централния - гръбначния стълб и таза) скелет, периферните стави, местата на свързване на сухожилията и ставните капсули към костите и обвивките на сухожилията.

Тежестта на заболяването варира в широки граници. При някои пациенти засягането на ставите може да е много ограничено и леко, при други може да има полиставно възпаление и сериозни увреждания, водещи до значителни функционални нарушения.

Приблизително около 30% от хората с псориазис развиват псориатичен артрит. Няма връзка между тежестта на псориазиса и развитието на псориатичен артрит. Наблюдават се случаи на пациенти с тежък артрит и много слабо кожно засягане, както и случаи на пациенти с тежък псориазис без артритни промени. 

Често псориатичният артрит остава недиагностициран, особено в по-леките си форми. 

Болестта засяга между между 1 и 5% от населението по света.

Псориазисът на кожата обикновено предхожда псориатичния артрит с много години. Това се случва при около 70% от пациентите. 

Възрастта, при която се наблюдава пик на началото на псориатичният артрит е между 30 и 55 гoдини.