За нас

Екипът на клиниката е опитен и високо квалифициран, с много амбиция да използва възможностите на предоставената последно поколение диагностична апаратура в съчетание с най-съвременните комплексни подходи при лечение на пациентите.   

 

Клиниката разполага с:

 

 • 7 консултативни кабинета 
 • 2 манипулационни за амбулаторна диагностично-консултативна и едномоментна терапевтична дейност по отделните специалности
 • ендоскопски сектор за извършване на ендоскопски изследвания в областта на гастроентерологията
 • ехографски сектор със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика за всички подспециалности.
 • Лекарите преглеждат пациенти по линия на НЗОК, както и свободен прием.
 • Извършвани процедури

В Клиниката се извършват всички рутинни и с голям обем дейности за медикодиагностичния процес:
 

 • Конвенционална и доплерова ехография
 • Конвенционална и инвазивна ендоскопия
 • Иновативно лечение на асцитния синдром
 • Рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити
 • Готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации
 • Център за лечение на хранителни разстройства с подкрепа на специалисти по ендокринология и психиатрия

Инвазивни манипулации под ехографски и рентгенов контрол:
 

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • Папилосфинктеротомия
 • РТС-перкутанна трансхепатална холангиография
 • Ендоскопско стентиране
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода
 • Дренажни манипулации под ултразвуков, скенеров и ендоскопски контрол
 • Термоаблация
 • Поставяне на перкутанни гастростоми при пациенти с невъзможност за хранене по естествен начин

Фиброскан

 

От 2013 г. Клиниката разплага с единствения за страната апарат Фиброскан за неинвазивно изледване на тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб.

Център по ендоскопска диагностика

В Клиниката функционира център по ендоскопска диагностика с последно поколение апаратура „Олимпус” за изследване на горния и долния отдел на храносмилателната система, както и за извършване на терапевтични процедури като:

 • Ендоскопска хемостаза и склеротерапия
 • Лечение на хемороиди
 • Отстраняване на чужди тела
 • Интервенционални методи на лечение на жлъчно-чернодробните заболявания и болестите на панкреаса
 • Прилагат се и всички съвременни методи за  диагностика и лечение на болестите на стомаха и хранопровода.

В последните десетилетия Гастроентерологията се обособи като технически развита специалност, свързана с  всички достижения на съвременната техника. Използването на ултразвуковата апаратура, ендоскопска апаратура, инвазивната диагностика и методи на лечение е рутинна практика в отделението по Гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Това го прави съпоставимо с клиниките и звената от хирургичния профил, като често пъти процедурите, извършвани от гастроентеролозите спестяват на пациентите оперативно лечение. Отделението се ползва с авторитет в страната и в чужбина, като звено, откликващо по всяко време на денонощието. Отделението разполага с отличен кадрови потенциал, с добра теоретична, практична и методична подготовка с трето ниво на компетентност - най-високо в страната, поради високия рейтинг и компетентност на работещите специалисти, които извършват успешно едни от най-сложните манипулации според стандартите по Гастроентерология.

 

Хепатологичен център

Към отделението е обособен Хепатологичен център с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на хроничните вирусни хепатити, признат и утвърден в България, в който се извършва рутинна диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити. Наличието на добра материална база е предпоставка за прецизното диагностициране на хроничните вирусни хепатити чрез извършване на количествено определяне на виремията и генотипизиране на болестта. Центърът разчита на добра колаборация с останалите 5 центъра на територията на София и с НЗОК и реагира своевременно на нуждите на пациентите с подобни заболявания. Наличието на подготвени хепатолози и хирурзи и нарастващия брой на чернодробни заболявания е от съществено значение и за готовност за обезпечаване на чернодробни трансплантации.

Отделението има добра взаимовръзка с Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Клиниката по образна диагностика, като на разположение са утвърдени специалисти в съответните области. Пациентите от страната с показания за хоспитализация се приемат своевременно.

 

Сектор по Диетология

Към Гастроентерологията е разкрит сектор по Диетология. Специалистите-диетолози консултират пациентите за необходимия хранителен режим и съставят индивидуални диети в зависимост от вида на заболяването и състоянието на пациента. В отделението се обучават специализанти по Вътрешни болести и Гастроентерология и регулярно се провеждат курсове по програма за следдипломна квалификация на специалисти от болницата и извън нея. 

 

Съвременна апаратура

Отделението разполага с единствения апарат за неинвазивно изследване на степента на фиброза и стеатоза на черния дроб - Фиброскан на френската фирма Ехосенс. Той позволява измерване на плътността на черния дроб чрез транзиентна еластография. Изследването трае 10 минути и предоставя информация за тежестта на увреждане на чернодробния паренхим, степента на фиброза (уплътнение) и стеатоза (омазняване) на черния дроб при съмнение за хроничен вирусен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит при затлъстяване и захарен диабет, цироза, хемохроматоза и др.

Отделението разполага с ехографски сектор със съвременна апаратура на General Electric за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика.