За нас

Клиниката по Гастроентерология осигурява целогодишно навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани и в условията на спешност медицински дейности покриващи и общата вътрешна медицина.

 

В клиниката по Гастроентерология лекуваме пациенти с:

 

 • гастроентерологични и чернодробни заболявания
 • възпалителни и функционални заболявания на червата
 • абдоминални болки
 • болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса

Консултативните кабинети към клиниката по Гастроенетерология са модерно оборудвани с най-съвременни възможности за прецизна диагностика и лечение на пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания, включително пациенти с възпалителни и функционални  заболявания на червата и абдоминални болки, болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса.

Към кабинетите е оборудвана ендоскопска зала за едномоментни диагностични и терапевтични процедури. Последно поколение ехографска апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалисти с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

 

Прегледи и консултации могат да се осъществят по няколко начина:

 

 • С направление по здравна каса
 • Чрез допълнително здравно осигуряване с фондове, които имат договори с ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център
 • Чрез платен прием

Към Клиниката по Гастроентeрология е обособен високотехнологичен Ендоскопски и ехографски сектор, в който амбулаторно и стационарно се извършват миниинвазивни ендоскопски диагностични и терапевтични процедури, както и перкутанни диагностични и терапевтични интервенции под ултразвуков контрол, самостоятелно или съчетани с рентгенова навигация: билиарен дренаж, дренаж на чернодробни, перитонеални и ретроперитонеални течни колекции, биопсии на черен дроб, панкреас, перитонеални и ретроперитонеални тумори, локална радиофреквентна и алкохолна терапия на чернодробни тумори, чернодробни биопсии при дифузни хепатопатии.

 

Апаратура и високоспециализирани изследвания:

 

 • последно поколение на видео ендоскопска апаратура на Олимпус EVIS EXERA III с подвижни апарати за горна и долна ендоскопия и дуоденоскоп;
 • модерно оборудвана процедурна мини-операционна  зала за конвенционални и терапевтични ендоскопски процедури, вкл. ендоскопска ретроградна холангио панкреатография (под анестезиологично седиране и бърза венозна анестезия), инвазивни процедури под ултразвуково  и рентгеново наблюдение с възможност за дигитално архивиране на всякоизследване и предаване на образите  чрез системата на PACS и DICOM;
 • висок клас последно поколение  ултразвуков апарат на Philips  (HD7 XE) за обща абдоминална, периферна и ендокавитарна  ехография, съчетана с Доплер и ултразвуково изследване с контрастно усилване;
 • възможност за използване на всички звена в Клиниката по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване  с контраст, магнитно-резонансно изследване.