Главна страница

За нас

Лечебна дейност

В отделението по Гастроентерология към Клиниката по Пропедевтика на вътрешните болести на Александровска болница годишно постъпват за лечение над 1000 пациенти с целия спектър заболявания на храносмилателната система. Отделението разполага с високо квалифициран екип и предлага едни от най-модерните диагностични и терапевтични стандарти. 

Освен цялостната диагностика и терапия на заболяванията на черния дроб, стомашно-чревния тракт, задстомашната жлеза и метаболитни заболявания, отделението обслужва и пациенти с хепатит B, C и D от цялата страна.

В отделението се извършват диагностични и терапевтични ендоскопии с модерна ендоскопска апаратура: 

 

Диагностична езофагогастродуоденоскопия (оглед на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник) - определяне степента на варици на хранопоровода, биопсии при възпалителни и туморни заболявания, изследване за носителство на причинителя на язви Hеlicobacter pylori, наблюдение и проследяване на Баретов хранопровод, язвена болест, чревна метаплазия и др.

 

Диагностична колоноскопия (оглед на дебело черво) - биопсии при възпалителни и туморни заболявания, изследване за дивертикулоза и др.

 

Терапевтична ендоскопия - ендоскопска полипектомия, ендоскопска хемостаза, отстраняване на чуждо тяло, ендоскопско връзково лигиране и др.

В отделението се извършва ехография на коремни органи и цветен  доплер за наличие на кисти, камъни, туморни образувания, определяне на размери на органи, граници,  кръвоснабдяване и др. В отделението се извършва и високоинформативната контрастно-усилена ехография.


Изследователска дейност и академично обучение

Гастроентерологичното отделение участва активно в провеждане на научни проучвания в областта на гастроентерологията, вкл. хепатологията.