За нас

В Клиниката по гастроентерология се извършва диагностично-лечебна, научно-преподавателска и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерологична и хепатологична практика от професионален и мотивиран екип от лекари и медицински специалисти. Клиниката е изцяло реновирана, а Лабораторията по интервенционална гастроентерология и хепатология е изградена и оборудвана съгласно най-съвременните световни стандарти е единствена по рода си в България.

 

Лабораторията разполага с три операционни зали:

 

  • Зала за ендоскопска ретроградна холангио-панкреато графия- диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната област
  • Зала за горна ендоскопия и инвазивни процедури под ултразвуков контрол- диагностични и терапевтични процедури на горен гастроинтестинален тракт и инвазивни диагностични и терапевтични процедури в хепатологията
  • Зала за долна ендоскопия – диагностични процедури на долния гастроинтестинален тракт

Операционните зали са оборудвани с последно поколение ендоскопска апаратура на фирмата Olympus, както и с най-модерните апарати за ултразвукова и рентгенова диагностика - Siemens Arcadis Varic рентгенова апаратура, и ултразвукови томографи alpha 5 и alpha 10 на фирмата Аlokа. Kлиниката разполага и с още два ултразвукови апарата Alloka alpha 5 и General Electric Logic7, които се използват за диагностика на лежащо болни както от клиниката, така и от различните отделения на Вoенна болница.