Главна страница

За нас

ИСТОРИЯ:


Клиника по Гастроентерология и хепатология е създадена през 1993 г. С основаването завършва процеса на профилиране на Вътрешните клиники. Ръководител на клиниката от нейното създаване до 2002 г. е проф. д-р Иван Станчев, дмн. Понастоящем клиниката се ръководи от Николай Гогов Кръстев,дм,дмн.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:


Клиника по Гастроентерология е разположена в База 2 (Хирургиченблок), ет. 9 на УМБАЛ„Св. Георги" ЕАД, с адрес - гр. Пловдив, бул. „Пещерскошосе" №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:


В Клиниката се извършват следните диагностични и терапевтични манипулации,специфични за хепатогастроентерология:

 

 • Гастроскопия, сполипектомия;
 • Колоноскопия, сполипектомия;
 • Абдоминалнаехография.
 • Констрастна ехография;
 • Перкутанна целенасочена чернодробна биопсия;
 • Връзково лигиране на варици на хранопровода;
 • Ендоскопска дилатация;
 • Пункция и дренаж ма чернодробни абцеси;

Обслужват се болни насочени към Клиниката отличните лекари и специалистите, с направление за хоспитализация.
Леглова база: 32 легла.

Клиника по Гастроентерология обслужва болни по следните клинични пътеки към НЗОК:

 

 • КП № 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестиналния тракт;
 • КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт;
 • КП № 70 Диагностика и лечение на болест на крон и улцерозен колит;
 • КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво;
 • КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
 • КП № 73 Високоспециализирани интервенционни процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума;
 • КП № 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
 • КП № 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза);
 • КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания.