За нас

Клиниката по гастроентерология разполага с 30 болнични легла и необходимата съвременна медицинска апаратура. Тя е център за лечение на болни с хронични вирусни хепатити. В клиниката работят висококвалифицирани специалисти.

 

Лечебно - диагностичната дейност е съобразена със съвременните изисквания на добрата лекарска практика. Приемат се пациенти от цялата страна. Извършва се и спешна лечебно-диагностична дейност. Клиниката е база за обучение на специализиращи лекари по Гастроентерология и е акредитирана за обучение на докторанти по специалност: „Гастроентерология”. 

 

Дейност

 

Клиниката работи по следните клинични пътеки и амбулаторни процедури:

 

 • КП № 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестиналенс тракт
 • КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт;
 • КП № 70 Диагностика и лечение на Болест на Крон и улцерозен колит;
 • КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
 • КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение на остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
 • КП № 73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарнатя система /ХБС/, панкреас и перитонеума;
 • КП № 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната сестема, панкреаса и перитонеума;
 • КП № 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания / цироза/; КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодрабни заболявания; Амбулаторна процедура
 • № 33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема; Амбулаторна процедура
 • № 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт; Амбулаторна процедура
 • № 38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 330

Сертифицирани лекари извършват дейности по :

 

 • Горна ендоскопия – Фибро-дуоденоскопия с биопсия, бримкова полипектомия, електрокоагулация, аргон-плазмена коагулация.
 • Долна ендоскопия – ректороманоскопия с биопсия, фиброколоноскопия с биопсия, бримкова полипектомия, електрокоагулация, аргон-плазмена коагулация.
 • Екстракция на чуждо тяло от горния и долния гастроинтестинален тракт