За нас

Отделение по Гастроентерология има 20 легла и отговаря на III– то ниво на компетентност на медицинския стандарт по гастроентерология, Наредба № 49 и ЗЛЗ, за което има издадено удостоверение от РЗИ, гр. Стара Загора.

Гастроентерологично отделение е едно от водещите отделения в областта на гастроентерологията в България. То осъществява диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и с извършване при необходимост на следните процедури:

 

 • диагностика и лечение на основни и по- редки нозологични единици при заболявания на жлъчната система, в хепатологичта и гастроентерологията, чрез използване на патоморфологични, клинико- лабораторни и инструментални изследвания
 • абдоминална доплерова ехография
 • инвазивни процедири под ултразвуков контрол
 • интервенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
 • перкутанна чернодробна биопсия
 • диагностика за определяне стадия на онкологични заболявания в гастроентерологията
 • долекуване на диагностицирани от структура с по- високо ниво на компетентност на заболявания в областта на гастроинтестиналния тракт
 • други диагностично- лечебни дейности
 • консултативни дейности.

Обслужват се пациенти планово и по спешност предимно от региона на Югоизточна България. В отделението се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари- специалисти.

В отделението работят 3-ма лекари – със специалност гастроентерология, 1- алергология и 4 очакващи зачисление за Гастроентеролози.

Отделението по гастроентерология разполага с най- съвременната апаратура за диагностика и лечение:

 

 • видео ендоскопска: за горна и долна ендоскопия / гастроскоп, фибродуоденоскоп / за долна ендоскопия колоноскоп ректороманоскоп, сигмоидоскоп / ; за специализирана интервенционална ендоскопия;
 • абдоминална ехография – среден клас с възможност за дву- или триизмерно изображение и Доплерова система.
 • аспирационни помпи, апаратура за дезинфекция, архивиращи устройства.

Лекарите които работят с апаратурата имат необходимите сертификати.

В отделението можете да получите професионална помощ при следните важни гастроентерологични заболявания, като например язвите / на стомаха, на дванадесетопръстника , гастрити, възпаление на хранопровода, тумори на стомашно- чревния тракт, болестни състояния на черния дроб като цироза на черния дроб и хепатит, заболявания на червата като възпалителните чревни заболявания, възпаления на жлъчната система. Една по- голяма група заболявания са т.нар. нарушения на храносмилането / диспепсия /.

Експертна комисия за скъпоструващо лечение на хронични вирусни хепатити.

Отделението поддържа постоянен научно- практически обмен и контакти с останалите Гастроентерологични отделения в страната, ВМА и водещи европейски отделения.