Главна страница

За нас

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти в стационара е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодоробната система, които се нуждаят от активно болнично лечение.

 

В Отделение по клинична гастроентерология с хепатология постъпват пациенти през Консултативния кабинет, насочени от общопрактикуващите лекари, лекари-специалисти или през Спешно отделение на болницата.

 

Дейността се извършва непрекъснато - 24 часа в денонощието.