Главна страница

За нас

АМЛОДИПИН ЕКОФАРМ 5 mg таблетки

 

  • Всяка таблетка съдържа 6,935 mg амлодипинов безилат (amlodipine besilate), еквивалентен на 5 mg амлодипин (amlodipine).
  • Бели до почти бели кръгли двойноизпъкнали необвити таблетки с релефно изображение „Е 21“ от едната страна и делителна черта от другата.
  • Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.