Главна страница

За нас

Клопидогрел Екофарм 75 mg филмирани таблетки

 

  • Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (clopidogrel) (като хидрогенсулфат).
  • Розови, кръгли, двойноизпъкнали, филмирани таблетки, гладки от едната страна и с вдлъбнато релефно обозначение „L11“на другата страна.