Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Ендокринология
Обща медицина
SGLT2 инхибитор в лечението на ЗДТ2 – дали по-рано е по-добре?
дискусия