Онлайн обучения за лекари

Бърз и лесен достъп до новостите в медицината. Сертификат за преминато ПМО от БЛС

Какво представлява електронното обучение за лекари в CredoWeb?

Обучението за лекари в CredoWeb е електронна форма на Продължаващо медицинско обучение (ПМО), която разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването и специализацията.

За кого е предназначено онлайн обучението?

В електронното обучение в CredoWeb могат да участват всички правоспособни български лекари, независимо дали са специалисти, специализанти или нямат специалност.
Включете се

Кой провежда курсове в CredoWeb?

Българският лекарски съюз (БЛС) е най-големият обучител в CredoWeb. Платформата е официален партньор за провеждане на електронната форма на обучение на съсловната организация и участието в нея се удостоверява със сертификат и кредитни точки. Лекционни курсове провеждат също институции, организации, компании, лечебни заведения, като част от тях също носят за участниците кредити за ПМО на БЛС.

Колко кредита дава онлайн обучението за лекари?

Всеки обучителен материал в CredoWeb може да носи различен брой точки, като това е изписано под неговото заглавие. Някои лекции в обучението са само информативни и не са кредитирани. Максималният брой точки, които един лекар може да натрупа от електронното Продължаващо медицинско обучение, е 60 кредита за 3 години.

Защо са ви необходими кредитите от електронното обучение?

Обучението за лекари в CredoWeb е електронна форма на Продължаващо медицинско обучение (ПМО), която разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването и специализацията.
Elearning certificate

Как се удостоверява успешно преминато онлайн обучение в CredoWeb?

Всяка лекция, която носи кредити на лекаря, завършва с тест за проверка на знанията. При успешно преминат тест системата генерира сертификат (удостоверение), издаден от лекарския съюз, който може да се разпечата или да се запази в електронен вариант. Документът притежава специален идентификационен номер, подпис и печат на председателя на Управителния съвет на БЛС. Обученията на останалите организации могат да бъдат и без тест, но също завършват със сертификат на обучителя.