Опит

Лекар
8800, Сливен, България, бул. "Христо Ботев" №1

Образование

1993 - 1999
Медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Сертификати

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2019-11-14
Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2019-11-17

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb