Последователи
доц. Тодор Широв, дм
доц. Тодор Широв, дм
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Мария  Тодорова
Д-р Мария Тодорова
Клинична хематология
д-р Цветелина Василева
д-р Цветелина Василева
Клинична хематология