За мен

Професионалният ми опит във сферата на здравеопазването започна през 2014 година във фирма Медилон ЕООД. Започвайки там, приемах работата си като такава с временен характер, дължейки се основно на факта, че висшето образование, което тепърва започвах ми се струваше много далечно и откъснато от трудовата ми дейност. С годините работа в сектора осъзнах обаче колко е важна връзката между правото и медицината, както е и тази между предлагащите и получаващите медицински услуги.

В своята работа винаги се старая да предлагам цялостни решения на клиентите, като се опитвам да гледам на ситуациите в различните лечебни заведения по възможно най-обективен начин. Веднъж от позицията на практикуващите медицински лица и веднъж от позицията на пациентите. Интересите ми включват, но не се ограничават до - интегриране на добри международни и европейски практики в здравеопазването, подобряване на конкуретноспособността на българските лечебни заведения, подобряване на комуникацията между лекари и пациенти, повишаване на ефективността на предлаганите услуги с индивидуален подход към всеки специфичен случай, медицински деликти, човешки права в здравеопазването, алтернативни способи за решаване на спорове в здравеопазването и др.

Смятам че един от основните проблеми пред сегашната система ( не само в здравеопазването за съжаление ) е честото взимане на ключови за сектора решения "отгоре" без да се търси мнението на  множеството доказали се специалисти и практици, които понасят най-често тежестите и недостатъците на системата. Поради тази причина проявявам силен интерес към това да се свържа със специалисти, които имат мнения, предложения и интерес към това заедно да подобрим нашето здравеопазване.

Поздрави,

Дамян ПилковОпит

Tърговски представител
1680, София, България, бул. „България“ 98, Бизнес сграда Астра вх. Д, ет. 2