За мен

Магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив 1986 г. Специалност обща медицина – 2004 г.

Магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив 1986 г. Специалност обща медицина – 2004 г. Специализации: детски болести, абдоминална ехография, участие в лекционните курсове, организирани от БЛС и НСОПЛ за продължителна квалификация. От 1986 г. – 1999 г. – педиатър и медицински директор на Филиална поликлиника с. Цалапица. От 2000 г. – семеен лекар в ДКЦ ІІ гр. Пловдив.

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. 6-ти Септември 110
Дни за консултация

Понеделник

07:45 - 12:45

Сряда

07:45 - 12:45

Петък

07:45 - 12:45

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Петък

13:00 - 18:00

Работи с осигурител