За мен

Магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив 1986 г. Специалност обща медицина – 2004 г.

Магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив 1986 г. Специалност обща медицина – 2004 г. Специализации: детски болести, абдоминална ехография, участие в лекционните курсове, организирани от БЛС и НСОПЛ за продължителна квалификация. От 1986 г. – 1999 г. – педиатър и медицински директор на Филиална поликлиника с. Цалапица. От 2000 г. – семеен лекар в ДКЦ ІІ гр. Пловдив.