Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1

Специалности

Клинична хематология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb