За мен

Д-р Гълъбова е завършила медицина в МУ София през 1992 г. и здравен мениджмънт в УНСС през 2006 г.

През 1993-1994 е лекар във Вътрешно отделение на Първа градска болница София.

От 1994 г. работи в Държавна психиатрична болница "Св. Ив. Рилски" гр. Нови Искър. От 1998 До 2009 г. е началник на отделение за мъже с остри психози. От 2009 г. е директор на болницата.

От 2003 г. има частна практика.

Вещо лице в Списъка на вещите лица към СГС, клас Съдебтопсихиатрични експертизи и клас Здравен мениджмънт.

Национален експерт по психиатрия на БЛС.

Член на БЛС и Съюза на българските журналисти.