Опит

общопрактикуващ лекар
5000, Велико Търново, България, ул. "Марно поле" 21, ет. 1