Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Адекватен подход в аптеката към пациентите с алергия
дискусия
Антибиотици в детска възраст – кога и как?
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
Инфекциозни болести
Лечението на COVID-19 година по-късно
дискусия
Кой и как да получава "зелен" Covid - сертификат
дискусия
Алергология
Шуслерови соли
Нов поглед върху алергиите в пандемична обстановка. Терапевтични решения.
дискусия
Уместно ли е ОПЛ да се включат по-активно в лечението на COVID-19
дискусия
УЕБИНАР: Болка и Афламил – какво знаем и какво не знаем
дискусия