Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Хематология
Е-поща: Merlin.Efraim@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

Специалности

Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb