За мен

Завършва медицина през 2017 г. в Плевен. По време на следването си участвал в програми по научен обмен - 2014 г. в отделение по инвазивна кардиология, Başkent hastanesi, Анкара, Турция и 2015 - в отделение по инвазивна кардиология на университетска болница Бялисток, Полша.
През 2018 зачислява специализация по кардиология в УМБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен, под ръководството на доц. Сотир Марчев. От 2019г. е част от екипа на УМБАЛ "Сърце и мозък" - Бургас. Има научни публикации в списание МД. 

Опит

5804, Плевен, България, ул. Пиер Кюри 2