За мен

  1. Диагностиката и лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система:

Анемии
Тромбоцитопении
Левкопении
Увеличени лимфни възли
Спленомегалия
Диагностика на нарушения в кръвосъсирването
Проследяване и /или консултация на пациенти с Полицитемия вера, Остеомиелофиброза, Хронична лимфоцитна левкемия, Таласемия и др.

Проследяване на бременни и при необходимост провеждане на изследвания и последващо лечение.

Извършване на костно-мозъчни изследвания- стернална пункция и трепанобиопсия.

Насочване на пациенти при необходимост за хоспитализация в специализирана клиника по хематология .

Работно време: 

Понеделник: 08:00- 13:30 часа

Вторник: 14:00-18:00

Сряда: 08:00- 13:30 часа

 


Контакти: 

Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител № 100, МЦ „Света Анна“
Телефон:  0988 253 003; 052 821661 (регистратура- тел. за записване)
Електронна поща: megi_plamenova@abv.bg

Опит

Клиничен Хематолог
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител № 100

0988 253 003; 052 821661 (регистратура- тел. за записване)