Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Телефон: 052/ 6926 70

Кабинет: 221

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 14.00 - 17.30
Вторник 08.00 - 13.00
Четвъртък 08.00 - 13.00
Петък 08.00 - 13.00