2019
default image
Изследване към Нов Български Университет, Департамент "Когнитивна Наука и Психология"

Драги колеги! Обръщам към Вас с най-искрена молба за Вашето участие в изследване, което провеждам...

Публикации

Изследване към Нов Български Университет, Департамент "Когнитивна Наука и Психология"
Публикация
Изследване към Нов Български Университет, Департамент "Когнитивна Наука и Психология"