Опит

лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната
4000, Пловдив, България,