Опит

Лекар-Специализант по психиатрия
7500, Силистра, България, ул."Петър Мутафчиев" 80