За мен

Родена на 12.07.1953. Живея в България, гр. Пловдив