Опит

Лекар
6000, България, ул. "Цар Симеон Велики" № 139
0888963012
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 11:30

Сряда

08:30 - 11:30

Петък

08:30 - 11:30

Вторник

15:00 - 18:30

Четвъртък

15:00 - 18:30

Работи с осигурител