Опит

Медицински представител – Кардиология
1421, София, България, ул. Атанас Дуков 29