Опит

9000, Варна, България, ул. Кирил Шиваров 1
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Събота

09:00 - 17:00

Прием само след запазен час
9200, Провадия, България, ул. "Желез Йорданов" № 1
051842776
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Прием само след запазен час

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb