За мен

Студент по фармация, пети курс в Медицински университет - София.
Интереси в областта на фармакологията, токсикологията и микробиологията.