За мен

Студент по фармация, четвърти курс в Медицински университет - София.

Интереси в областта на фармакологията, токсикологията и микробиологията.