За мен

Завършва медицина през 1990 г. в Медицинския университет в Плевен. В периода 1992 -1993 г. работи в ОРБ "Христо Ботев" във Враца. От 1993 г. до момента практикува в КОЦ Враца ЕООД. 

Началник е на Отделението по медицинска онкология. 

Има признати специалности по вътрешни болести и по онкология. 
Квалификация - „Здравен мениджмънт”

Сертификат - GPC

Спeциализации:

- Образна диагностика на млечна жлеза - СБАЛ по онкология  в София.

- Абдоминална ехография - МУ в София.

Участие в международни клинични проучвания.

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси.

Опит

3000, Враца, България, бул. 2-ри юни 68
Работи с осигурител