Специалности

Гастроентерология

Сертификати

Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-02-23
Анемия по време на бременност
2020-02-23
Медикаментозна алергия
2020-02-23
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-24
Неонатална жълтеница
2020-02-24
Бронхиална астма в детска възраст
2020-02-24
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2020-02-24
Придобита хемофилия
2020-02-24
Ергономия - предмет, задачи, същност
2020-02-24
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2020-02-24
Бременност и ракови заболявания
2020-02-24
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2020-02-24
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2020-02-28
Психология на труда. Професионален стрес
2020-02-28
Агресия и агресивност
2020-02-28
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2020-02-28
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2020-02-28
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2020-02-28
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2020-02-28
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2020-02-28
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2020-02-28
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2020-02-28
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2020-02-28
Имунологична диагностика на туберкулозата
2020-02-28
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2020-02-28
Ухапвания от змия
2020-02-28
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2020-02-28
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2020-02-28
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2020-02-28
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2020-02-28
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-03-04
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-03-07
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-03-07
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-03-07
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-03-07
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-03-07
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-03-07
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-03-07
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-03-07
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2020-03-07
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2020-03-09
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2020-03-09
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2020-03-09
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb