За мен

Д-р Юлия Деведжиева специализира пластична хирургия от 2010год. и е с над 10год. трудов стаж по специалноста.

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2008год. От 2010год. Започва работа в УМБАЛ ,,Св.Георги"  база2 в килниката по Изгаряне пластично-възстановителна и естетична хирургия. Работи и в МЦ,,Антон Тонев".