Опит

Регионален мениджър
9000, Варна, България, Константин Величков 63