Опит

медицински представител
5800, Плевен, България, Сторгозия, бл. 29вх. А, ап. 13