За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А