Опит

Медицински представител
1000, София, България, София

Образование

2009 - 2015
Фармация
Медицински университет Варна
Варна

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb