За мен

Завършва медицина в Медицински Университет - София през 2016 година.

От 17.09. 2018 продължава обучението си като специализант по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ “Света София”.

Опит

лекар-специализант
1618, София, България, бул. България 104
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)