Опит

Мениджър Медицинска Информация и Комуникация
1680, София, България, Ул. "Казбек" № 63, ет. 5, Бизнес Център Виридиан
Проучването DA VINCI
Проучването DA VINCI

Цели Да се предоставят съвременни данни за прилагането на Eвропейските насоки за липидопонижаващи...

Публикации

Проучването DA VINCI
Проучването DA VINCI
Публикация