За мен

Доктор ОНС от 17.07.2018 г. Аналитично направление и работа с методи и методики на ситуационен анализ , контент анализ , ивент анализ.