Йовко михаилов Андреев създаде статус
18 мар
неэнам какво е това приложение иэлеэна ми във реклама эа какво служи